Kitelepítési megemlékezés

2016. március 19-én emlékeztünk meg a budakeszi svábok kitelepítésének 70. évfordulójáról.

Budakeszin a kitelepítés 1946. március 19-25-e között zajlott. Csaknem 4000 ember kényszerült egyik napról a másikra elhagyni szülőföldjét és egy batyuval nekivágni az új világnak. Itt kellett hagyniuk rokonaikat, családtagjaikat, házaikat, földjeiket, jószágaikat, egész életük munkáját. Az elűzöttek fejenként 50 kg súlyú csomagot vihettek magukkal.
A sajtóhírekben azt állították, hogy kényelmes, fűtött vonaton utazhatnak, ehelyett marhavagonokban, embertelelen körülmények között, összezsúfolva szállították őket 5-6 napig, a téli hidegben.
A kitelepítettek listájára zömmel azok a nevek kerültek fel, akik az 1941-es népszámlálásnál német nemzetiségűnek vallották magukat.
Szemtanúk elmondása szerint drámai volt az a néhány nap, szívszorító volt látni az üres házakat, rettegni attól, hogy felkerülhetnek a listára.
Budakeszi sváb lakosságának 70%-át érintette a kitelepítés. Hosszú évek teltek el, mire az itt maradottak és a kitelepítettek újra találkozhattak, láthatták egymást.

A délelőtt programjaként a Németországból érkezett vendégekkel közösen látogattunk meg néhány emlékhelyet a környező településeken, köztük a budaörsi és a biatorbágyi vasútállomást és a budajenői kitelepítési emlékművet.

Településünkön a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnáziumban előadással, utána a polgármesteri hivatal előtt koszorúzással emlékeztünk meg a kitelepítés 70. évfordulójára.

A gimnáziumban egy budakeszi család megrázó történetét adták elő „Csepp a tengerben” címmel. A Budakesziről származó Bechtold János, a zsámbéki német nemzetiségi önkormányzat elnökének novelláját Kőrösiné Dr. Merkl Hilda állította színpadra. Az előadás előtt ő maga mondta el a darabbal kapcsolatos gondolatait egy szívbemarkoló bevezető formájában. Szinte mindenki —  akár átélte e szörnyű eseményt, akár nem —, szemeit törölgetve, meghatottan nézte végig az előadást, amint a budakeszi amatőr színjátszok megelevenítették az akkor történteket. Az előadáson egyesületünk kórusát kérték fel arra, hogy a nézőtérről egy karácsonyi dal eléneklésével járuljon hozzá a darab sikeréhez, illetve egyesületünk több tagja vett részt az előadásban statisztaként.

10 évvel a Budakeszi Polgármesteri Hivatal falán helyezték el az 1946-os kitelepítésre emlékeztető emléktáblát, mert innen indultak a biatorbágyi vasútállomásra azok a budakeszi svábok akiknek el kellett hagyniuk hazájukat.
A 70. évforduló megemlékezését is itt tartották meg. Először a meghívott díszvendég, Ritter Imre, a magyarországi németek parlamenti szószólója, majd Schrotti János, Budakeszi Város Német Önkormányzatának és egyben a Pest Megyei Német Önkormányzatnak elnöke mondott beszédet. A beszédek után egyesületünk kórusa énekelt néhány, a haza elhagyásáról, illetve szeretetéről szóló német nyelvű dalt, majd a koszorúk elhelyezése közben fúvószenekarunk játszott szívbemarkoló dallamokat.

Unser Förderer / Támogatóink

Idén először az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) pályázati támogatását is fel tudtuk használni a megemlékezés költségeinek fedezésére, ezen belül a környékbeli emlékhelyek csoportos felkeresésének költségére és dekorációra. A támogatást az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET) közvetítette számunkra.
Förd.IdN / Tám.azon.: NEMZ-KUL-16-1297

EMMI_logo EMET_logo