Történet

A Hagyományőrző Kör története

Budakeszi6A Hagyományőrző Kör – Verein für Traditionsbewahrung – 1988-ban alakult. Cégbírósági bejegyzése 1990-ben történt. Fő célja a budakeszi, ill. a magyarországi németek népi és keresztény kultúrájának megőrzése, valamint a helyi kulturális közéletben való aktív részvétel volt. A rendszerváltás idején az 1884-ben alapított Szépítő Egyesület mellett, a második közösség volt, mely az új lehetőségek szellemében tevékenykedett. Ez magában foglalta a kulturális események, ünnepek kezdeményezését, szervezését, lebonyolítását, de műemlékek restaurálását, valamint a testvérvárosokkal való baráti kapcsolattartást is.

A Körnek fontos, kezdeményező szerepe volt a Neckarsulm városával létrejött testvérvárosi kapcsolat kiépítésében. Napjainkban is sokszínű, élő kapcsolatokat ápol a németországi Baden-Württemberg tartomány területére kitelepített budakesziek közösségével, a Budakesser Gemeinschaft tagságával, akik felett Neckarsulm városa védnökséget vállalt.

A kapcsolatból a két város intézményei (önkormányzatok, iskolák, zeneiskolák, sportegyesületek, egyházak) és polgárai között máig tartó eleven együttműködés alakult ki.

1990-ben megalakult a Hagyományőrző Kör Ifjúsági Tánccsoportja Merklné Kálvin Mária vezetésével. A tánccsoport 2004-es fennállásáig aktív szereplője volt budakeszi kulturális életének és a fiatalabb generációknak is átadott valamit a hagyományok szeretetéből. A tánccsoport minden jeles községi eseményen, de számos külföldi vendégszereplésen is részt vett, tagjaiból pedig összetartó baráti közösség alakult ki.

2000 Veszprémi egyházzenei kórustalálkozónA Hagyományőrző Kör Asszonykórusa 1993-ban alakult 22 taggal, Nagyné Starcz Terézia vezetésével, aki később (1997-ben) a Hagyományőrző Kör második elnöke lett. A kórus a magyarországi német nemzetiségi dalok, ill. német-magyar miseénekek gyűjtésével és „továbbadásával” vállalta a hagyományőrzés főszerepét Budakeszin. Tagjait a kóruspróbák keretein kívül is több évtizedes baráti szálak fűzik össze. Az ő példájuk bizonyítja legjobban, hogy milyen erős kötelék a közös múlt, s hogy ha van miből táplálkozni, fennmarad a közösség.

Az Asszonykórus szakmai irányítását, Starcz Teréz halála után 2013-ban Krizsán Edit, az asszonykórus tagja vette át.

2011-ben megalakult a férfi Dalárda. A 9 tagot számláló kórus együtt énekel az asszonykórussal és önálló repertoárral is rendelkezik. Állandó harmonika kísérői Bechtold Róza és Nagy Attila.

A Kör már 1993-ban elnyerte a Budakeszi emlékérmet, közösségért végzett tevékenységéért és a budakeszi hagyományok ápolásáért.

2013 kórustalálkozó Budakeszin 132013 májusában elhunyt „Budakeszi angyala”, Nagyné Starcz Teréz. Ezt követően ideiglenesen a Kör elnökhelyettese, Bokor Ildikó vette át a Hagyományőrző Kör vezetését. 2013 decemberében egy közgyűlés keretében a Kör megújult, új alapszabályt fogadott el és új elnökséget választott. Az új elnök Ligetfalvi Károly, az új alelnök pedig Dr. Kotmayer Zalán lett. A titkári feladatokat továbbra is Czégény Éva látja el.

2014-től már a Budakeszi Fúvószenekar is a Hagyományőrző Kör új művészeti csoportjaként tűnik majd fel a budakeszi rendezvényeken, de egy új tánccsoport létrehozása is szerepel az új vezetőség tervei között.

A Hagyományőrző Kör megalakulásakor egyedül és egyedülállóan képviselte a magyarországi németek közösségét Budakeszin, ma már a Német Önkormányzattal és a Helytörténeti Tájház Baráti Körrel együttműködve őrizheti és újíthatja meg a hagyományokat, erősítheti a közösségi kapcsolatokat, járulhat hozzá a város kulturális színvonalának állandó emeléséhez és képviselheti Budakeszi városának érdekeit.

A Kör elnökei:

Kőrösiné dr. Merkl Hilda 1989- 1998, 1998-tól a Kör tiszteletbeli elnöke

Kerekes Endréné 1998- 2002

Bokor Józsefné 2002-2006

Nagyné Starcz Teréz 2006 – 2013

Ligetfalvi Károly 2013 – napjainkig