Keresztút a Kálvárián

Kálvária„1995-ben újította fel a Katolikus Egyházközség és a Hagyományőrző Kör az újjáépített és restaurált Kálvárián a Keresztút-járás szép hagyományát. Nagypéntekenként a kitelepítés előtt a hívek a templom előtt gyülekeztek. A menet élén a keresztet vivő ministráns, majd a plébános haladt. Őt a zászlóvivők, a gyermekek, végül a felnőtt hívek követték. A menet az Erdő utca, Kossuth utca, Jókai utca útvonalon hangosan imádkozva haladt. A Kálvárián Jézus Krisztus keresztútjának állomásait jelképező stációknál németül énekeltek.”
A Kálvária stációit ma is budakeszi családok, a Budakeszi Hagyományőrző Kör Egyesület, a Szépítő Egyesület és a Budakeszi Helytörténeti Tájház Egyesület gondozza és hozza rendbe minden évben a Nagypénteki keresztútra.

Forrás: Kőrösiné dr. Merkl Hilda (szerk.): Budakeszi évszázadai a harmadik évezred kezdetéig. Budakeszi Önkormányzat, Budakeszi 2001. 391.o.